Optimalt digitalt underlag för rippning är:
Bilder sparade som EPS. Dekor anpassade mot stans i illustrator och sparad som EPS, samt bifogad färgdelad pappersutskrift och färgutskrift.

Vid anpassning av dekor för tryck, har vi följande rutiner:

 • Kontrollerar att allt som behövs av kunds material för framtagning av dekoren finns tillgängligt.

 • Anpassar kunds material mot korrekt stansritning.

 • Korrektur skickas till kund.

 • Efter godkänt korrektur tas filmer fram för tryckning.

Angående korrektur. Vi använder oss av några olika korrektursalternativ.

 • PDF. Digital fil som kunden kan ta upp hos sig och titta på med hjälp av Acrobat Reader. Gratis programvara som laddas hem på www.adobe.se

 • Storformats utskrift. Vi kan ta fram ett korrektur i 1:1 på vår plotter.

Tänk på följande när Du arbetar med:

BILDER

 • Skall ha en upplösning på 130 dpi i den slutgiltiga storleken.

 • Skall vara 4-färgs separerade.

 • Sparas som EPS utan komprimering

DEKOR

 • Skall vara anpassad mot en korrekt stansritning.

 • Utfall skall vara 5mm runt om.

 • Svällning mellan färger 0,3mm

TECKENSNITT

 • För att undvika problem med typsnitt så kan de konverteras till textkonturer.

 • Bifoga de typsnitt som används om vi skall kunna göra ändringar.

LOGOTYPER OCH STRECKTECKNINGAR

 • Skall vara vektoriserade för bästa resultat.

Undvik att jobba med:

 • RGB bilder, det som kan se bra ut på skärmen är inte alltid tryckbart.

 • Word, Excel och PowerPoint. Dessa program är inte avsedda för framtagning av professionellt grafiskt material.

De program som vi jobbar med är:

 • Adobe Creative Suite

 

De datamedia vi kan ta emot är:

CD-ROM, DVD och E-post.

Enklast är att ladda upp material via vår FTP.

Kontakta Oskar Månsson via mail oskar@tupac.se angående inloggningsuppgifter till vår FTP

FTP Login